آرژانتين

Wikipedia جي
آرژانتين
República Argentina ویرایش مقدار در Wikidata
جۊغرافي
بۊلند ٚ قۊلـله
آکونکاگوا (fa) ترجمه (۶٬۹۶۱ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
جيرترين ٚ جيگا
Laguna del Carbón (en) ترجمه (−۱۰۵ متر) ویرایش مقدار در Wikidata
پيلئکي
۲٬۷۸۰٬۴۰۰ km² ویرایش مقدار در Wikidata
جمعيت
پایتخت
رسمي زوان
جمعيت
۴۷٬۳۲۷٬۴۰۷[۱] (۲۰۲۲) ویرایش مقدار در Wikidata
مردۊم ٚ زيوش ٚ اۊميد
۷۶٫۵۷۷[۲] (۲۰۱۶) ویرایش مقدار در Wikidata
نيظام
حۊکۊمت ٚ جۊر
جؤرترين مقام
خاویر میلئی (fa) ترجمه (۲۰۲۳ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
حۊکۊمت ٚ ريئيس
خاویر میلئی (fa) ترجمه (۲۰۲۳ – ) ویرایش مقدار در Wikidata
مۊقننه قۊوه
قضائيه قۊوه
مۊجريه قۊوه
تفاقان
تأسيس ٚ زمات
جيني ضريب
عدد
۴۲۳[۳] (۲۰۲۰) ویرایش مقدار در Wikidata
انساني تؤسعه شاخص
شاخص
۰٫۸۴۲[۴] (۲۰۲۱) ویرایش مقدار در Wikidata
بيکاري نرخ
۸٫۹[۵] (۲۰۰۹) ویرایش مقدار در Wikidata
ايقتصاد
پۊل ٚ واحد
مرکزي بانک
أفزۊده أرزش ٚ ماليات ٚ نرخ
۲۱ ویرایش مقدار در Wikidata
قانۊني سند
۱۸ ویرایش مقدار در Wikidata
عددان ؤ نمادان
اينترنت ٚ کؤد
‎.ar‏ (fa) ترجمه ویرایش مقدار در Wikidata
دریايي شيناسايي شۊماره
701 ویرایش مقدار در Wikidata
ايزؤ ۳۱۶۶–۱ آلفا-۲
AR ویرایش مقدار در Wikidata
تيلفۊن ٚ کؤد
+54 ویرایش مقدار در Wikidata
باخي ايطلاعات
فرانئن ٚ جهت
قطار ٚ حرکت ٚ جهت
وبجيگا
argentina.gob.ar (ايسپانيايي زوؤن) ویرایش مقدار در Wikidata

آرژانتین (رسمي نؤم: آرژانتین ٚ جؤمۊري) یته کشوره نسايي آمريکا دل. آرژانتين ٚ پایتخت بۊئنؤس آیرس هیسه ؤ اۊن ٚ رسمي زوؤن ايسپانيایي ؤ اۊن ٚ جمعیت أن ۴۵,۸۰۹,۰۰۰ نفر هیسه.

جؤغرافي[دچينواچين]

آرژانتین نسی‌آمریکا میئن دره و مؤشترک مرز دأنه شیلی أمأ خۊرخؤس جی

سربس[دچينواچين]

  1. نشانی اینترنتی: https://www.pagina12.com.ar/422916-la-poblacion-argentina-es-de-47-327-407-personas.
  2. "UNESCO Institute for Statistics".
  3. نشانی اینترنتی: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI.
  4. "Human Development Report". برنامه عمران ملل متحد. ۲۰۲۲.
  5. نشانی اینترنتی: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=58. نویسنده: National Institute of Statistics and Censuses.