سياکل ٚ شأرستان

Wikipedia جي


سياکل ٚ شأرستان
ايته تاتايي سياکل ٚ شأرستانˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : سياکل ٚ شأرستان
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
بخشان : مرکزي بخش، ديلمؤن ٚ بخش
شأران : سياکل، ديلمؤن
دهستانان : تۊتکي دهستان، خرارۊد ٚ دهستان، مالفجان ٚ دهستان، پيرکۊ دهستان، ديلمؤن ٚ دهستان
محلي نام : سياکل
قديمي نامان : سي‌کل
شأرستان بؤستن ٚ سال : ۱۳۳۸
مردۊم
جمعيت ۴۶,۹۹۱ نفر[۱]
زوان: گیلکي[۲]
مذهب: شيعه
شأر ٚ اطلاعات
سؤغات : بج
چأيي
وبجيگا : سياکل ٚ فرمانداري


سياکل ٚ شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه ؤ گيلان ٚ خۊرتاو ٚ مئن قرار بيگيته دره ؤ اۊن ٚ مرکز ني سياکل ٚ شأر ايسه. سياکل ٚ شأرستان، خۊرتاو ٚ جه لنگؤرۊد ؤ أملش ؤ رۊدسر ٚ شأرستانان، کلسيا ٚ جه رشت ؤ لاجؤن ٚ شأرستانان ؤ خۊرخۊس ؤ نسا جه رۊبار ٚ شأرستان-أ فأرسه.

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

سياکل ٚ شأرستان ۲ بخش، ۲ شأر ؤ ۵ ته دهستان-أ شامل به ؤ ۲۰۶ ته رۊستا دأره.

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ ٚ سال ٚ سرايشماردن، سياکل ٚ شأرستان ٚ جمعيت ۴۶,۹۹۱ نفر (۱۳,۱۹۶ خانوار) بۊ.[۳]

زوان ؤ مردۊم[دچينواچين]

سياکل ٚ شأرستان ٚ مردۊم گیلک ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني گيلکي ايسه.[۴][۵]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. https://www.ethnologue.com/language/glk
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  4. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
  5. https://www.ethnologue.com/language/glk