سياکل ٚ شأرستان

Wikipedia جي
سياکل ٚ شأرستان
ايته تاتايي سياکل ٚ شأرستان ٚ جه
ايته تاتايي سياکل ٚ شأرستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
بخشانمرکزي بخش، ديلمؤن ٚ بخش
شأرانسياکل، ديلمؤن
رسمي نامسياکل ٚ شأرستان
محلي نامسياکل
شأرستان بؤستن ٚ سال۱۳۳۸
مردۊم
جمعيت۴۶,۹۹۱ نفر[۱]
زوانگیلکي[۲]
مذهبشيعه
باخي ايطلاعات
سؤغاتبج
چأيي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگاسياکل ٚ فرمانداري

سياکل ٚ شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه ؤ گيلان ٚ خۊرتاو ٚ مئن قرار بيگيته دره ؤ اۊن ٚ مرکز ني سياکل ٚ شأر ايسه. سياکل ٚ شأرستان، خۊرتاو ٚ جه لنگؤرۊد ؤ أملش ؤ رۊدسر ٚ شأرستانان، کلسيا ٚ جه رشت ؤ لاجؤن ٚ شأرستانان ؤ خۊرخۊس ؤ نسا جه رۊبار ٚ شأرستان-أ فأرسه.

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

سياکل ٚ شأرستان ۲ بخش، ۲ شأر ؤ ۵ ته دهستان-أ شامل به ؤ ۲۰۶ ته رۊستا دأره.

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ ٚ سال ٚ سرايشماردن، سياکل ٚ شأرستان ٚ جمعيت ۴۶,۹۹۱ نفر (۱۳,۱۹۶ خانوار) بۊ.[۳]

زوان ؤ مردۊم[دچينواچين]

سياکل ٚ شأرستان ٚ مردۊم گیلک ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني گيلکي ايسه.[۴][۵]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. https://www.ethnologue.com/language/glk
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  4. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
  5. https://www.ethnologue.com/language/glk