أملش ٚ شأرستان

Wikipedia جي


أملش ٚ شأرستان
ايته تاتايي أملش ٚ شأرستانˇ جه
ايته تاتايي أملش ٚ شأرستانˇ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : أملش ٚ شأرستان
کشور : ایران
اۊستان : گيلان
بخشان : مرکزي بخش، رانکۊ بخش
شأران : أملش، رانکۊ
دهستانان : نسايي أملش ٚ دهستان، کلسيايي أملش ٚ دهستان، سۊمام ٚ دهستان، شبخۊسلات ٚ دهستان، کؤجید ٚ دهستان
شأرستان بؤستن ٚ سال : ۱۳۷۶
مردۊم
جمعيت ۴۶,۱۰۸ نفر[۱]
زوان: گیلکي[۲]
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي: ۳۵۰ کيلۊمتر مربع
شأر ٚ اطلاعات
سؤغات : بج
چأيي
وبجيگا : أملش ٚ فرمانداري


أملش ٚ شأرستان، ايته جه گيلان ٚ شأرستانان ايسه ؤ گيلان ٚ خۊرتاو ٚ مئن قرار بيگيته دره. أ شأرستان ۳۵۰ کيلۊمتر مربع مساحت دأره ؤ اۊن ٚ مرکز ني أملش ٚ شأر ايسه. أملش ٚ شأرستان خۊرخۊس ٚ جه لنگؤرۊد ٚ شأرستان، خۊرتاو ٚ جه رۊدسر ٚ شأرستان، نسا جه سياکل ٚ شأرستان ؤ کلسيا جه رۊدسر ؤ لنگؤرۊد ٚ شأرستانان-أ فأرسه.

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

أملش ٚ شأرستان ۲ بخش، ۲ شأر ؤ ۵ ته دهستان-أ شامل به ؤ ۱۴۶ رۊستا دأره.

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أملش ٚ شأرستان ٚ جمعيت ۴۶,۱۰۸ نفر (۱۳,۲۲۲ خانوار) بۊ.[۳]

زوان ؤ مردۊم[دچينواچين]

أملش ٚ شأرستان ٚ مردۊم گیلک ايسد ؤ اۊشان ٚ زوان ني گيلکي ايسه.[۴][۵]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  2. https://www.ethnologue.com/language/glk
  3. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
  4. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.
  5. https://www.ethnologue.com/language/glk