خۊشکلات

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

خۊشکلات ىته رۊستا هيسه سياکؤلرۊدˇ دهستانˇ جي. خۊشکلاتئن گيل هيسن ؤ گيلکي گب زنن. گۊىش اۊشاني، گيلانˇ خۊرتاوي بندˇ بۊني منطقه'نˇ دسسه-بندي مئن جا گيره. اي محلˇ مردۊمˇ اصلي شغل کشاورزي سر، برنج ؤ کيوي ؤ مرکباتˇ سر بنا ببه.

ىته رۊدخؤنه اي دهستانˇ جي گوذره که اۊنˇ آبˇ جي بیجارانˇ آبىاري ره استفاده بۊنه. اي رۊدخؤنه' خۊشکرۊد دؤخؤنن. خۊشکرۊد ىته خۊجیر جا هیسه ماهئنˇ تخم ریزي ره. دئسال اي رۊدخؤنه مئن ماهي دؤبؤ چندچي؛ مردۊم اني اۊنˇ مئن جار زأن ؤ ماهي گیتن. چاىجان ؤ قاسمابادˇ خۊرخؤسی رۊستا'نˇ بیجارآب هي رۊدخؤنه جي تأمین بۊنه.