بیرمنگام

Wikipedia جي

بیرمنگهام ( اينگيلیسی: Birmingham) اینگیلیس دومین پیله شهر ایسه. جه بخش میدلند آفتوزردی کلاشهر. بیرمنگهام جوغرافیا موقعیت اینگلستان مرکز میان جاجیگاه دره. پیله قسمت جه اینگیلیس خط راه آهن و پیله راغان (اتوبان) تشکیل دیهه. بیرمنگهام ایتا پیله شهر جه بخش میدلند آفتوزردی کلاشهر ایسه کی قطب صنعتی و تجاری و مرکزاداری ایسه همچنین پور تفریحی و فرهنگی جیگا دره. بیرمنگهام فاصله تا لندن کلسیا آفتوزردی تقریبا صدو ده مایل یا صدو هفتادو هفت کیلومتر ایسه.