اوروپپا

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
اوروپپا، دونیا نقشه میان

ایتا جه پنج قارره ی دنیا ایسه. اَ قاره به (سَوزˇ قاره) معروفه. از جملهء مملکتانی که در این قارّه ایسه ایدی، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ائسپانيا، پؤرتئقال، سوئد و ... را شه نام بُردن.