انزلی مناره

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

از كيلومتر ها فاصله ،بندرانزلی برج ساعت نمايان ایسه و طبق بینوشتان در تاريخی کتابان و سفرنامان خسروخان گرجی گيلان حاكم اونا درسال 1230 هجری - قمری برابر 1815 ميلادي و 1194 شمسي از آجور چاگوده.

انزلی منار

هدف از چاگودن ا بنا ، دريا ديده بانی و هم به منزلیه فانوس دريائی بو. تا دريا نودران شب میئن ساحلا با موشاهدیه روشنائی در بوجوره منار ، شناسائی و خوشانه شناوره به داخل كانال برسانن ، روی هه اصل ، ایته چراغ اونه بوجور روشن و نگهبانی در اویه به كشيك دان ایسایی . در سال 1307 شمسی پس از تعمیر ا برج ایته ساعت چهار سو اونه بوجور بناده . شهرداری ا ساعتا از كشور آلمان بهه بو و نصب بوگودوبو .

متأسفانه سال ها بو كه ده اونه ساعته زنگ به گوش نرسهیی وساعت از كار دکفته بو تا اونکه در سال 1369 شمسی شهرداری قديمی ساعته كه فرسوده بسته بو عوضا گوده و ایته الكتريكی ساعت اونه جاسر بنا .بولندیه منار28 متر تا بلكون20 متر ایسه.