أکبريه مسجد

Wikipedia جي
اکبریه مسجد
اکبریه مسجد و خورمالو دار. عکس سارا ثابتˇ جی.

اکبریه مسجد گیلان و لاجانˇ مئن پور معروفه. ای مسجد، لاجؤنˇ گأبنه محلّه مئن بنا ببؤ. ای مسجد که یک‌ته پیله مسجد ایسسه، فتحعلی شاهˇ قاجارˇ زمات بنا ببؤ. ای مسجدˇ خورتاب طرفˇ دیوارˇ سر، يک‌ته مرمری سنگ هننأ کی اونˇ سر نستعلیقˇ خطˇ همأ بنویشته هننأ کی ای مسجدˇ بناگودن-کسˇ اسم ایسسه: حاج علی اکبر لاهیجانی. ای مسجدˇ وضوخانه دوطبقه‌ای چاگوده ببؤ و هر طبقه هشت‌ته میؤنی سوتون دأنه. جیری طبقه وضوخؤنه جی، سوتته پیله چوبی در وازأ بنه به شبستان. اکبریه مسجد دو قسمت دأنه کی یک‌ته وضوخؤنه ایسسه و اویک‌ته شبستؤن. شبستان و محرابˇ دؤر و ور، کاشی‌کاری بودهٰ که کاشی‌ئنˇ سر قورانˇ آیه‌ٰن، نسخˇ خطˇ همره تزیین ببؤره. در سال ۱۳۹۱ قرار بو مبلغ ۶۰ میلیون امرا مرمت ببه اما از اَن خبری نبوسته.[۱]

  1. مسجد اکبریه لاهیجان