پرش به محتوا

أندرۊ جانسؤن

Wikipedia جي
اندرو جانسون

اندرو جانسون (اینگیلیسی : Andrew Johnson) بیست و نهم دسامبر ۱۸۰۸ بیچه بوبو. جانسون آمریکا تاریخ میان شانزدهمی رئیس جومور معاون و هفدهمی آمریکا رئیس جومور ایسه. خو آغاز سیاسی فعالیت میان ، گنگره دورون ایتا سناتور بو و تِنِسی ایالت نماینده بو. وختی آمریکا داخلی جنگ آغازا بوسته. تِنِسی و باخی نسایی ایلاتان کی آمریکا جه سیوا بوبوستید.جانسون تنها سناتور خو ایالت بو کی خو مقامه دیمه نَنا و کنگره دورون اونه ایتا نسایی دموکرات دوخادید.

جانسون انتخابات سال ۱۸۶۴ میان، ملی ایله‌جار دورون بومو و آبراهام لینکؤن اونه خو معاون دوجین بوگوده. وختی سال ۱۸۶۵ میان لینکولن ترور بوبوست. جانسون اون جانشین بوبوسه. اؤ زمات میان ، کنگره دورون پور نمایندگان جؤموری خواه ایسا بید و جوموری خواهان گنگره اداره گودید. بعد جنگ اوشان مایل بید شورشیان محاکمه و نسایی ایالتان تحریم بوکونید. و بیست ونه تا لایحه ضد شورشیان تصویب بوگودید. ولی جانسون پانزده تا لایحه وتو بوگوده و وناشته کی کنگره اونه اجرا بوکونه. جانسون آمریکا میان اولی رئیس جموری ایسه کی دادگاهی بوبوسته ولی ایتا رای ویشتر امره بیگناه اعلام و تبرئه بوبوسته. و اولی آمریکا رئیس جومور ایسه کی هرگز دانشگاه نوشو، و خوره مطالعه گودی و سواد واموخته خو گیشبر(زن) ورجا. جانسون ریاست میان، آمریکا ، آلاسکا ایالتِ بمبلغ هفت میلیون دلار جه روسیه بیهه. جانسون ۳۱ جولای ۱۸۷۵ بِمرده.

سربس[دچينواچين]