پرش به محتوا

آغۊزبن

Wikipedia جي
آغۊزبن
Map
ايداري تخسيمان
کيشور
جؤرتر تخسيمان

آغۊزبن ايته رۊستا گيلان ٚ مئن ؤ رۊبار ٚ شأرستان ٚ کلشتر ٚ دهستان ٚ توابع جه ایسه. آغۊزبن ٚ مردۊم گيلکي زوان-أ رۊباري لئجه أمرأ گب زنئده.[۲]

جمعیت[دچينواچين]

أ رۊستا براساس ايران عۊمۊمي سرشۊماري سال ۸۵ مئن، ۸۰۰ نفر (۲۰۶خانوار) جمعیت دأره و أغلب مردۊم أ رۊستا سید ايسيد.

سربس[دچينواچين]

  1. ذکر شده در: جئونیمز. زمان بازیابی داده‌ها: ۷ آوريل ۲۰۱۵. زبان اثر یا نام: اينگيليسي زوان. تاریخ انتشار: ۲۰۰۵.
  2. رزم آرا، فرهنگ جغرافیایی ایران(آبادیها)، جلد 2، ص 109