گواتمالا

Wikipedia جي
گواتمالا بیدوق
گواتمالا، نخشه دورون

گواتمالا یا گواتمالا جؤمؤری (ايسپانيايي زوؤن: República de Guatemala) ایتا کشور مرکزي آمريکا و کاراییبˇ دریا میان ایسه. گواتمالا جه کلسيا و خۊرخۊسˇ ور مکزیک أمره همساده ایسه. جه خورتاوی کلسيا بلیز و هندؤراسˇ خلیج أمره، جه خورتاو هندؤراس، جه خورتاوی نسا إلسالوادؤر أمره و جه نسا آرامˇ اؤقیانوس أمره مرز دأره. گواتمالا جه قدیمی زمات آمریکا بومیان، اینکا و آزتکˇ مردوم مأنستن زندگی گودید. گواتمالا پاتخت، گواتمالا سیتی نام دأره. گواتمالا قرن شانزدهم مئن توسط ایسپانیا واموج کسان (کاوشگران) شناخته بوبو و تصرف بوبوسته و ایتا بخش جه ایسپانیا امپراتوری بو کی تا سال ۱۸۲۰ مئن، خو آزاتی ايسپانيا جه بدس باورده.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. República de Guatemala, Republic of Guatemala