پرش به محتوا

گلستان کاخ

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن کاخ گلستان أجي)
گلستان کاخ

مجموعیه ی کاخ گلستان ، یادگاری به جای بمانسته از تئران ارگ تاریخی ایسه ، جیگایه ایقامت سلسله قاجار شاهان، و از زیباترین و کوهن ترین بناهانه ایران پایتخت دویست ساله ایسه.

تخت مرمر ایوان

سابقه تاریخی ارگ سلطنتی که اونه محدوده شومال خیابان و امام خمینی ( سپه)میدان ، خیام خیابان غرب ، ناصرخسرو خیابان شرق و پانزده خرداد خیابان جنوب و ارگ میدان تشکیل دهده ،به واگرده به روزگار صفویه. شاه عباس صفوی در قسمت شومالی تهماسبی حصار ، چهار باغ و چنارستانی چاگوده که بعدنان پیله دیواری اونه دور چاگوده و عیمارات مقر سلطنتیا اونه میئن چاگود و ا فضا ایسمه بنا ارگ. در اخرای عهد صفوی ، تئران گاه گوداری مقر موقت دربار شاهان صفوی بو و حتی شاه سلیمان ( 1077- 1105 هـ . ق ) کاخی در ا شهر خوره چاگود. امروز اثری از ا بناهان دوریه صفویه باخی نمانسته.

مجموعیه گلستان میئن قدیمی ترین بناهانی که الان وجود داریدی ، تخت مرمر ایوان و خلوت کریمخانی موتعلق به دوران کریمخان زند ایسه.


رضاشاه دوران ، بخش های بوزرگی از تئران ارگ ، از جمله اونه دور حیصار ، باب عالی سر در، تیلگراف خانه ، تکیه دولت ، نارنجستان ، باغ گلشن و ساختمانان اندرونی تخریب ببوسته و شاه محل سکونت به سعدآباد و یعد از اویه در دوران محمدرضا شاه به نیاوران مونتقلا بوسته. در ا دوره ، مجموعیه گلستان به جیگایی برای پذیرایی از خارجی میهمانان تبدیل ببوسته.

گلستان کاخ

بخشان موختلف ا مجموعه الانی شامل : تخت مرمر ایوان، خلوت کریمخانی ، موزه اتاق ( تالار سلام ) و اونه حوضخانه ،آینه تالار ، عاج تالار یا سفره خانه ، برلیان تالار یا تشریفات تالار ، خوابگاه عمارت ( کاخ الیزابت ) که در سال 1329 به جای نارنجستان چاگوده ببوسته ، شمس العماره قصر، بادگیر عمارت و حوضخانه وسیع ، الماس تالار ، ابیض کاخ و چادرخانه ایسه. تاریخ چاگودن ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی به دوران وکیل الرعایا فارسه.سایت جامع گردشگری