عهدنامه ترکمنچای

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

عهد نامیه ترکمنچای

در 21 فوریه 1828(میلادی) بین روسیه وایران ایمضاء ببوسته.از سوی فتحعلی شاه قاجار ، میرزا عبدالحسن خان وآصف الدوله و از سوی روسیه تزاری ایوان پاسکویچ حضور داشتیدی

أ قراردادا میئن جاهای باقی بمانسته از ایران که از موعاهیدیه گلستان در قفقاز شامل خانات ایروان ، مناطیق تالیش و اردوباد و بخشی هم از مغان و شروان واگوذار ببوسته به روسیه.

ایران خو حق کیشتی رانیه در دریای کاسپئن از دست بدا و مجبور ببوسته 10 کرورطلا به روسیه فادهه .

عوضش روسیه قول بدا تا از پادشاهیه ولیعهد او وقت عباس میرزا حمایت بوکونه