شروان

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

شروان (آذری:Şirvan) یکته تاریخی ناحیه ایسه قفقازˇ مئن کی الؤن آذربایجان جؤموری مئن دره و ای ناحیه کاسپی دریا غربی ورˇ جی تا کورا روخؤن بنه.