پرش به محتوا

شۊئيل ٚ دهستان

Wikipedia جي
شۊئيل ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرۊدسر ٚ شأرستان
بخشرحيم‌آباد ٚ بخش
دهستان ٚ مرکزشۊئيل
رۊستایان ٚ تعداد۵۰
مردۊم
جمعيت۳,۱۴۶ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

شۊئيل ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان، رۊدسر ٚ شأرستان ؤ رحيم‌آباد ٚ بخش ٚ توابع جه ايسه. أ دهستان اشکور ٚ منطقه مئن نهأ ؤ اۊن ٚ مرکز شۊئيل ٚ رۊستا ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۳,۱۴۶ نفر (۹۳۸ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایان[دچينواچين]

شوئیل دهستان روستاهان

توكاس • كياسه • لسبو • پی اغوزبن • ريسن • اينی • برمكوه • ايزدين • اكبراباد • شفيع اباد • روم دشت • زراكی • شوئيل • لترود • توسه چاله • گيلايه • شرمدشت • دشتک • لرده • چمتو • سلوكبن سفلی • سوخته كش • خانه سرك • تليكان • تلابنك • مازودره • تازه اباد شوئیل • وگلخانی • دتورسر • مازگاه • مومن زمين • بلكوت • ايرمحله • صمداباد • سراورسو • سرخ تله • برگام • سلوكبن وسطی • تله سر • وربن • كلكاموس • خراسان سر • تليسين • حسنی كوه • كوجی • خورسندكلايه • سلوكبن عليا • دواب • ليلكی • بزچاله

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}