پرش به محتوا

شهرستان شازند

Wikipedia جي
مرکزی اوستان نقشه

شازند شهرستان ایته جه شهرستانان اوستان مرکزی ایسه . و اونه مركز هم شازند شهر ایسه.

ا شهرستان دارای دو نقطیه شهری شازند و آستانه و 2 تا بخش مركزی و هندودر ایسه. ا شهرستان شومال جا به اراك جنوب و جنوب غربی جا به لرستان و غرب جا به اوستان همدان محدودا به. قبلن جای شازند ایته روستا نها بو به ایسم ادریس آباد. سال 1317 راه آهین سراسری به بهره برداری برسه و تصمیم بیگیفتده ایسم تمام ایسگانه ادريس آباد و ايستگاه راه آهینا به نام شازند بند. چون ادريس آباد دامنه كوهان راسوند مین قرار داره و ایته جه كوههان غربی ادريس آباد به ایسم شازند معروف ایسه .

ایمامزاده سهل ابن علی

کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

  • مرکزی بخش دهستانان :

شهران: شازند و آستانه

شهر: هندودر

شهر: توره


جورواجور[دچينواچين]

شازند آموزش و پرورش

شازند شرکت برق

مرکزی (اوستان)

مرکزی (اوستان)

مرکز اراک
شهرستانان

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | خُنداب | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرون

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیم‌ور | هندودر 

دئنب جیگان

خورهه آتشکده  | پرفسور حسابی آرامگاه  | اراک بازار  | محلات گلستانان  | تپه تاریخی آوه | حمام چهار فصل | خمینی خانه  | هزاوه روستای  | پانزده خرداد سد  | سراب عمارت | چال‌نخجیر غار  | آزادخان غار  | مستوفی‌الممالک قلعه  | دودهک کاروانسرا  | نراق مجموعه تاریخی  | سپهدار مدرسه  | شش‌ ناوه مسجد  | مهدی‌آباد یخچال