شهرستان اراک

Wikipedia جي
مرکزی اوستان نقشه


اراک شهرستان ایته جه شهرستانان اوستان مرکزی ایسه .و هطو مرکز ا اوستان جیساب به.


اراك مركز اوستان مركزی كمتر جه دو قرن پيش به دستور فتحعلی شاه قاجار و به اشراف و سرپرستی يوسف خان گرجی چاگوده ببسته تاريخ بنای شهر طبق سنگ نوشتهان بازار سر در ومدرسه سپهداری جلو كه هر دو جی بین بوشوده هزار و دويست و سی و يك هجری قمری برابر با هزار و صدو هشتاد و نه شمسی ایسه .


اراك دارای چهار نقطیه شهری اراك ، كميجان ، سنجان و ميلاجرد و سه بخش مركزی ، وفس ، خنداب و هيجده دهستان و سيصدو بيست و چهار آبادی دارای سكنه ایسه.

کیشوری تقسیمان[دچينواچين]

شهران : اراک، سنجان، داودآباد و کرهرود.  • دهستانان سربندبخش
  • دهستانان ساروق بخش  :

عکسان[دچينواچين]


مرکزی (اوستان)

مرکزی (اوستان)

مرکز اراک
شهرستانان

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | خُنداب | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرون

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیم‌ور | هندودر 

دئنب جیگان

خورهه آتشکده  | پرفسور حسابی آرامگاه  | اراک بازار  | محلات گلستانان  | تپه تاریخی آوه | حمام چهار فصل | خمینی خانه  | هزاوه روستای  | پانزده خرداد سد  | سراب عمارت | چال‌نخجیر غار  | آزادخان غار  | مستوفی‌الممالک قلعه  | دودهک کاروانسرا  | نراق مجموعه تاریخی  | سپهدار مدرسه  | شش‌ ناوه مسجد  | مهدی‌آباد یخچال  

م تصاویر مورداستفاده شما دراینجا متعلق به این جانب میباشد که بدون کسب اجازه وکپی رایت برداشت شده است