سلۊکي ايمپراتۊري

Wikipedia جي
سلوکی امپراتوری ، حدود سال ۲۰۰ میلاد پیش

سِلۊکي ايمپراتۊري (یونانی: Βασιλεία τῶν Σελευκιδῶν) ، ایتا سلسله بو کی توسط سلوکوس اول، کی مقدونی اسکندرˇ پیله سردار بو و اسکندرˇ موردن پسی ، بتنسته ایتا بخش جه اسکندرˇ امپراتوری فرمان فورانه. سلوکی امپراتوری وسعت ، هسأ شامل کشوران ايران ، أفغانستان ، عراق ، سۊريه ، لبنان و ایتا بخش جه خاک تۊرکمنستان ، تۊرکيه ، أرمنستان ، اۊزبکستان و تاجیکستان بو. سلوکی امپراتوری سال ۳۱۲ میلادˇ پیش، سلوکوس اول تاج نهئن بابل دورون آغازا بوسته. سلوکی امپراتوری عمر ، دو قرن درازا بوگوده و أ زمأت مئن دوتا پا تخت بنام سلوکیه (هسأ عراق مئن) و إنتاکیه (هسأ سۊریه مئن) دأشتی.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. The Seleucid Empire (323–64 B.C.)