خۊرگام ٚ بخش

Wikipedia جي

خۊرگامˇ بخش ايتأ جه بخشان رۊبارˇ شهرستان گيلانˇ اۊستان دۊرۊن ايسه.[۱]

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

أ بخش ايتأ جه چارته بخش رۊبارˇ شهرستان ايسه کي دۊ ته دهستان، ۴۳ رۊستا ؤ ايتأ شهر هم به نام بره‌سر دره کي أ بخش مرکز هم ايسه.

شهر: بره‌سر

جمعيت[دچينواچين]

أ بخشˇ جمعيت بر اساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، ۱۰٬۶۶۸ نفر (۲٬۹۹۳ خانوار) ايسه.

سربس[دچينواچين]

  1. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳ خ.