ايصفهان

Wikipedia جي


ايصفهان
ايته تاتايي ايصفهان ٚ جه
ايته تاتايي ايصفهان ٚ جه

کۊللي ايطلاعات

رسمي نام : اصفهان
کشور : ایران
اۊستان : ايصفهان
شأرستان : ايصفهان ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
محلي نام : اصفهون
قديمي نامان : گابا، گابیه، گابیان، گبی، گی، جی، اسپادانا، سپهان، اسپهان، سپاهان، اصفاهان، صفاهان، اصفهان، اصبهان[۱]
شأر بؤستن ٚ سال : ۱۲۹۱ شمسي[۲]یا ۴۳۰ ميلادي سال[۳]
مردۊم
جمعيت ۲,۸۶۱,۲۶۰ نفر (۱۳۹۵)[۴]
زوان: فارسي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي: ۵۵۱ کيلۊمتر مۊربع
بۊلندي درىا جه : ۱۵۷۵ متر
آو ؤ هأوا
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۹۱ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۳۱


ايصفهان ايته جه ايران ٚ شأران ؤ ايصفهان ٚ اۊستان ٚ مرکز ؤ ايصفهان ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ توابع جه ايسه. ايصفهان ۱۵ته شأري منطقه دأره ؤ تئران ؤ مشهد ٚ پسي، ايران ٚ سوؤمي پيله شأر ؤ مئني‌خۊرتاو ٚ مئن ني چاردهؤمي پيله شأر ايسه.[۵][۶][۷]

أ شأر دۊ مرتبه ايران ٚ پایتخت بۊبؤسته، ايوار سلجۊقي‌ئن ٚ دؤره ؤ ايوار ني صفوي‌ئن ٚ زمات.[۸] ميلادي ۱۶اؤمي قرن مئن کي ايصفهان صفوي‌ئن ٚ مرکز بۊ پۊر رؤنق بيگيته. أ شأر ٚ مئن پۊر تاريخي أثر ؤ بنا نهأ کي اي سري جه اۊشان ىۊنسکو مئن ثبت بۊبؤستد.[۹] أ شأر خۊ ايراني ؤ ايسلامی معماري وأسي، پيله پۊردان، مسجدان ؤ خاص ٚ مناره‌ئن مأرۊف ايسه ؤ ايصفهاني‌ئن خۊشان ٚ شأر-أ نصف جهان دۊخانئده. أ شأر آذر ۱۳۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) مئن رشت ٚ أمرأ، ىۊنسکؤ خلاق شأران ٚ ليست ٚ مئن ايضافه بۊبؤستد ؤ أولي شأراني بۊد کي ايران ٚ جه أ ليست-أ ايضافه بۊبؤستد.[۱۰][۱۱]

نقش جهان ٚ مىدان ايته جه ايصفهان ٚ مأرۊف ٚ تاريخي أثران ايسه کي صفوي زمات ٚ شينه. ايصفهان ٚ تاريخي أثران جه شأ منارجنبان، سي ؤ سه پل، خواجۊ پۊرد، چهل ستۊن ٚ کاخ، عالي قاپۊ کاخ، شىخ لطف‌الله مسجد، مارنان ٚ پۊرد، علیقلی آقا حمام، ايصفهان ٚ مسجد جامع ؤ شهرستان ٚ پۊرد-أ ايشاره گۊدن.

جمعیت[دچينواچين]

بر اساس ايران ٚ آمار ٚ مرکز ٚ سرايشماردن، ايصهان ٚ جمعيت، ۱۳۹۵ سال ٚ دۊرۊن ۲,۸۶۱,۲۶۰ نفر بۊ.[۱۲]

سربس[دچينواچين]

 1. شناخت استان اصفهان، افشار سیستانی، ص۷۷، تهران، هیرمند، ۱۳۷۸
 2. {یادکرد وب|نویسنده=|نشانی=http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=اصفهان از ۱۰۱ سال گذشته بلدیه و انجمن شهر داشته‌است|ناشر=ایمنا|تاریخ=۱۴ تیر ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۴ تیر ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}
 3. https://iranicaonline.org/articles/isfahan-ii-historical-geography
 4. ۱۳۹۰ سرشۊماري نتايج، آمار ٚ مللي درگاه.
 5. {یادکرد وب|عنوان=اصفهان سومین شهر پرجمعیت کشور/ ورود خیران برای کمک به ازدواج آسان جوانان|نشانی=https://www.imna.ir/news/310956/اصفهان-سومین-شهر-پرجمعیت-کشور-ورود-خیران-برای-کمک-به-ازدواج%7Cوبگاه=ایمنا%7Cتاریخ=2017-07-13%7Cبازبینی=2020-10-21%7Cکد زبان=fa|archive-date=23 اکتبر 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20201023131222/https://www.imna.ir/news/310956/اصفهان-سومین-شهر-پرجمعیت-کشور-ورود-خیران-برای-کمک-به-ازدواج}}
 6. name=http://www.amar.org.ir/Portals/2/pdf/jamiat_shahrestan_keshvar3.pdf%22{پیوند مرده|date=نوامبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}>
 7. {یادکرد وب |نشانی=http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x |عنوان=ورلد گزتر |بازبینی=4 ژوئن 2011 |archive-date=9 دسامبر 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20111209145646/http://world-gazetteer.com/wg.php?x=&men=gcis&lng=en&des=wg&srt=pnan&col=abcdefghinoq&msz=1500&pt=c&va=x}}قالب:پیوند مرده
 8. {یادکرد وب|عنوان=دوران پایتختی اصفهان|نشانی=https://www.isfahanvisit.com/fa/articles/35-دوران-پایتختی-اصفهان%7Cوبگاه=اصفهان ویزیت|بازبینی=2022-02-14|کد زبان=fa-IR}}
 9. {Cite journal|date=2018-12-08|title=List of World Heritage Sites in Iran|url=https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_World_Heritage_Sites_in_Iran&oldid=872741627%7Cjournal=Wikipedia%7Clanguage=en%7Caccess-date=15 دسامبر 2018|archive-date=9 سپتامبر 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200909114804/https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_World_Heritage_Sites_in_Iran&oldid=872741627}}
 10. {یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://jamejamonline.ir/online/2205074539665114860/اصفهان-و-رشت-عضو-شهرهای-خلاق-جهان-شدند |عنوان=اصفهان و رشت عضو شهرهای خلاق جهان شدند |ناشر= |تاریخ= |تاریخ بازبینی= |archive-date=24 ژانویه 2018 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180124010245/http://jamejamonline.ir/online/2205074539665114860/اصفهان-و-رشت-عضو-شهرهای-خلاق-جهان-شدند}}
 11. {یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940922000744 |عنوان= «اصفهان» و «رشت» به شبکه شهرهای خلاق یونسکو پیوستند |ناشر= |تاریخ= |تاریخ بازبینی= |archive-date=13 آوریل 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20160413213203/http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940922000744}}
 12. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}