آلبوکرکی

Wikipedia جي
آلبوکرکی

آلبوکرکی (Albuquerque) پیله ترین شهر نئومکزیکو ایالت و شهرستان برنالیو (ايسپانيايي زوؤن:Bernalillo) مرکز ایسه. أ شهر سال ١٧٠٦ مئن بپا بوبوسته.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. Albuquerque New Mexico, United States