گب:فمنيسم

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اي ىکته گبˇ ولگه راجه به مقالهٔ [[::فمنيسم| فمنيسم]].

وانيويسؤنˇ سياستؤن

سلام نگار نجاتي؛

مۊ نمۊنه به، تي وگردؤنˇ أولي جۊمله' فقط دچينواچين بۊدم: فمنيسم ايته هنشره اۊ جۊمبشأن ؤ ايدئؤلؤژيأنˇ جا کي ايته مؤشترکˇ هدفأ همرسأني کۊنه: سياسي ؤ اقتصادي ؤ فرهنگي ؤ شخصي ؤ اجتماعي حۊقۊقˇ ميان، زناکانˇ ره برابريه تعريف کۊدن ؤ بنا نهأن ؤ فأرسئن.

هۊتؤ کي ايني، جۊمله ساختاره أننى عوضأگۊدم. ترجۊمه مئن اي خئلي مؤهمه. اي چن نؤکته' نيگا بۊکۊن:

  1. ويرگۊلؤنˇ جا ؤ (حرف عطف) بنأم. الؤن وختي خؤنده دري گيلکيتره. شاملۊ ىک جا اي جۊر ويرگۊل نأنه حتی فارسي مئنم مسخره گۊد ؤ گۊت مگه أمه ايتؤ گب زئنيم کي: من ويرگۊل احمد ويرگۊل حسن ويرگۊل تو ويرگۊل باىد بريم فلان جا؟ ىا گۊنيم: من ؤ احمد ؤ حسن ؤ تو باىد بريم فلان جا. اي نؤکته جۊمله'نه روانتر کؤنه.
  2. زناکانˇ ره‌بمأ اؤره خۊ فعلˇ نزديکي. برابريه کي وأسي خأ تعريف گۊدن؟ زناکان. اي مئنه قىد ايشؤنˇ مئنه فاصله تؤدأ: سياسي ؤ... خؤ وختي اي همه فاصله دککئه آدم سخت فأمنه هنده مجبۊره وگرده جۊمله أوله. ولي ايتؤ زناکان تينه بأ خۊ فعلˇ نزديکي. گيلکي اي امکانه هأدئنه أمره.
  3. برابري ؤ حۊقۊقه کسؤنأجي سيوا بۊدم. ائره تينيم اي کاره بۊکۊنيم. اي أمه کاره راحتأگۊده تا بۊتؤنيم جۊمله دشکنيم چن ته کۊچˇ جۊمله مئن.
  4. ايته مؤشترک هدفه همرساني کۊنه ورجه نقلˇقؤل (:) بنأم تا خؤندنکس راحتتر بۊخؤنه.

خۊلاصه اي جۊر کارؤن شيمئه ترجۊمه' روانتر کؤنه.

ورگ (بحث) ‏۲۳ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۲ (UTC)

تاتاىئن[دچينواچين]

نگار؛ خؤرؤم کار بۊدي کي اۊ تاتاىئه ويتي. بيربط بۊ. ولي اؤکته تاتاىي ىکته جيرنيويس خأنه. ىک تؤضيحي کي بۊگؤ اي لؤگؤ چيسه؟ فمنيستؤنˇ لؤگؤ؟ ىا چي؟ || ورگ (بحث) ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۰۵ (UTC)