گالۊش

Wikipedia جي

گالۊش ايته نؤع رزيني پاوزار ايسه کي قديم پۊر محبۊب بۊ ؤ خۊ رزيني جنس ٚ وأسي آو-أ جذب نۊگۊدي ؤ هأن ٚ وأسي گالۊش ويشتر پئيز ؤ زمستان ٚ مئن کي پۊر وارؤن وأرستي ؤ زيمي چل بۊ کارأگيته بؤستي. گالۊش ٚ بۊز پأخت بۊ ؤ ايته سۊرخ ٚ پارچه اۊن ٚ دۊرۊن بۊدۊخته بؤستي کي پا عرق ٚ جۊلؤ-یأ گيتي ؤ ايبچه ني گرم-أ گۊدي. گالۊش مرداکان ؤ زناکان ٚ ره دۊ ته نؤع ٚ أمرأ چأگۊده بؤستي.[۱]

گالۊش ٚ رواج گيلان ٚ مئن[دچينواچين]

گالۊش أول بار دۊوؤمي جهاني جنگ ؤ ۱۳۲۰ ؤ ۱۳۲۱ سالان مئن، رشت ٚ سۊخته تکيه محله دۊرۊن رۊسان ٚ دس ٚ مئن کي اۊ زمات گيلان-أ اشغال بۊگۊده بۊد چأگۊده بؤستي. اي سال ٚ پسي ايته گيلاني کي اۊن ٚ نام فرؤخ جهاني بۊ ايته گالۊش دۊجي مرکز-أ فؤمن ٚ دۊرۊن واگۊده ؤ کۊنۊش بۊگۊده کي گالۊش-أ مردۊم ٚ مئن رواج بدنه. بأزين ۱۳۳۰ شمسي دهه وسطان، مأمد رحيم متقي ايرواني کي کفش ملي برند ٚ بنانهأنکس بۊ، لهستان ٚ جه گالۊش أردي ؤ گيلان ؤ مازندران ٚ مئن تؤزيع گۊدي ؤ چن وخت ٚ پسي خۊ شرکت-أ هأ زمينه مئن واگۊده.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. https://www.tishineh.com/post/3668/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-(-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-)-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
  2. https://www.tishineh.com/post/3668/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-(-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B4-)-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86