پرش به محتوا

کوکور ِ موش

Wikipedia جي


kukurə muş1

نوعی موشه کی کوهستانی مناطق مئن یافته به. اَ موش به خاطر کولاهی فورمی کی دَره به اَ نام دوخاده به.

کوکورموش کولاک پس، داران ورجه رشد کونه . قدیمی آدمان اعتقاد دارید کی بعد از آسمان صدا کوکورموش بیرون آیه. گاگلف اونه آسمان موش نی دوخانید

kukurə muş2