کلسیا گوزن

Wikipedia جي

کلسیا گوزن ایجور گوزن ایسه کی سردسیر مناطق دورون زندگی کونه. ای گوزن چند ته موختلفه نژاد دأره و آسیا و اروپا مئن اونه (اینگیلیسی: reindeer) و کلسیا آمریکا مئن اونه (اینگیلیسی: caribou) دوخانید. أ گوزن بصورت گله ای زندگی کونه و تنها نژاد گوزن ایسه کی شأ اونه اهلی گودن و اونه پوست و شیر و گوشت جه ایستفاده گودن. کلسیا گوزن ، تنها گونه گوزن ایسه کی هر دو جنس نر وماده شاخ دأریدی. باقی گوزنان دورون فقط جنس نر شاخ دأره. موختلفه گوزنان دورون ، کلسیا گوزن پیله ترین و سنگین ترین شاخان دأره. نر ٚ شاخه وزن بیست وپینج کیلو و ماده ٚ شاخه وزن به ده کیلوگرم فأرسه.[۱][۲]

سربس[دچينواچين]

  1. Facts about Reindeer and Caribou
  2. reindeer