پرش به محتوا

پيلا داريۊش

Wikipedia جي

پیلا داریۊش هخامنشيئن ٚ چارؤمي شا بۊ ؤ ویشتاسپ ˇ وچه، آتوسا همسر و پیلا کۊرؤش بو.

پیلا داریوش
پیلا داریوش

پادشاه هخامنشیان[دچينواچين]

  • سلطنت:۵۲۲–۴۸۶ پیش از میلاد (۳۶ سال)
  • پیشین:گئومات

سربس[دچينواچين]

  • تاریخ ایران از حسن پیرنیا
هخامنشیان پادشاهان

پيله كوروش، کمبوجیه ، گئومات ، داریوش بزرگ ، خشایارشا ، اردشیر یکم (اردشیر درازدست) ، خشایارشای دوم ، سغدیانوس ، داریوش دوم ، اردشیر دوم ، اردشیر سوم ، ارشک ، داریوش سوم.