هخامنشيان

Wikipedia جي

هخامنشيان (550-330 پ.م) ايتا جه باستاني فرمانروايي ايران مئن ايسه كه 220 سال روي كار بو. باني سلسله پيله کوروش و آخرين شاه داریوش سوم بو. هخامنشيان اسكندر مقدوني دست اَمره فوگورده.
هخامنشیان پادشاهان

پيله كوروش، کمبوجیه ، گئومات ، داریوش بزرگ ، خشایارشا ، اردشیر یکم (اردشیر درازدست) ، خشایارشای دوم ، سغدیانوس ، داریوش دوم ، اردشیر دوم ، اردشیر سوم ، ارشک ، داریوش سوم.