وارانˇ شبکه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وارانˇ شبکه (فارسي ميئن: شبکهٔ باران) ایته تيلوزيؤني شبکه ایسسه کي ایرانˇ کیشورˇ ميئن، به مرکزیه رشته شهر ایسسه ؤ چنته اوستانؤنه مئن گیته بنه. اوستانؤنی کی ای تیلویزیونی شبکه پوششه جیر ایسسنه شأنه، گیلان، اردبیل، زنجان، قزوین ؤ مازندران جی نؤم بوردن. ای تیلویزیونی شبکه به زوانؤن گیلکی ؤ فارسی برنؤمه دأنه ؤ تنا شبکه ای ایسسه کی به زبان گیلکی برنؤمه پخش کؤنه. ای تیلویزیونی شبکه برنؤمن بیس ؤ چار ساعته نیه ؤ تا ساعت یک بعد از ظهر خبره شبکه برنؤمأن اونه جا پخش بنه. گوته بنه کی اگر نصب تجهیزات ماهواره ای تا آخر ای سال تمنأبی ؤ ماهوارأنه محدودیت پهنای باند ایجازه هدی، شأنه ای شبکأ، ماهواره مئنم نی دئن.

سربس[دچينواچين]