پرش به محتوا

هوشنگ عباسی

Wikipedia جي


هوشنگ عباسی


امیر هوشنگ عباسی سال 1333 لشت نشا روستای فخرآباد مین جه توابع رشت به دونیا بومو خو درسانا لشت نشا زیبا کنار و رشت مین بخوانده سپس آموزش و پرورش مین ایستخدام ببو . و به تدریس ادبیات مشغولا بو. اون خو پژوهشی فعالیتان جه سال 1355 آغاز بوگود و خو اولی نیویشتانا نشریان دامون و گیله وا مین مونتشرا گوده.

عباسی هسا نشریه گیلوا سر دبیر ایسه .

آثار[دچينواچين]

فاىل:Mo33.jpg
کیتاب دیدنیهای گیلان

کیتابان :

شاعران گیلک و شعر گیلکی ( 2 جلد )

لشت نشا سرزمین عادل شاه

بازتاب نهضت جنگل در هنر و ادبیات و یاوری

گیلان در سفرنامه های سیاحان ایرانی

بیرون پیوندان[دچينواچين]

اوستان گیلان حوزیه هونری

قالب:گیلان نویسندان