ملوان ٚ أنزلي فۊتبالي باشگاه

Wikipedia جي
ملوان بندر انزلی

ملوان أنزلي ايته جه گيلان ٚ فۊتبال ٚ باشگاهان ايسه کي قديمي ايسه ؤ پۊر طرفدار دره. ملوان ۱۵۴۳ ديلمي سال (۱۳۴۸ ه.ش) مئن "نيروی دریایی" نام ٚ أمرأ چاکۊده بۊبؤسته، ألبته فقط فۊتبال ٚ رشته مئن.[۱] اۊن ٚ حامي ناوبان کریم رستگاري راد بۊ کي اۊ زمات أنزلي نيرۊی دريايي تربيت بدني بخش ٚ رياست اۊن ٚ دس دۊبۊ. مؤربي أن ٚ شينم بهمن صالح نیا بۊ کي مأرۊف ايسه به گيلان ٚ فۊتبال ٚ پئر و خۊدشم ني ملوان ٚ بازيکؤن بۊ.

صالح‌نيا کي أنزلي مدرسه'ن ٚ مئن مألم ورزش بۊ، اي جرگه خۊ شاگردان ٚ أمرأ باشگايأ چاکۊد. ملوان خۊ کارأ کيشور ٚ دانش‌آمۊزي مۊسابقه‌ئن ؤ اؤستاني مۊسابقه‌ئن ٚ جه سراگيفته ؤ خيلي زۊد خؤره فأرسانئه کيشور ٚ لیگ دسته اول ؤ جه هۊ أول خۊ خؤرم نتيجه‌ئن ٚ أمرأ بتانسته خؤره تاوده توجهات ٚ کانۊن ٚ مئن. بعد أنکي نيرۊی دريايی تيم تخت جمشيد ٚ جام ٚ انتخابي ماسبقه‌ئن ٚ مئن شرکت بۊگۊد، سومي تيم ٚ عنوان ٚ أمرأ تخت جشميد ٚ ليگ یک-أ صعۊد بۊگۊده. ۱۳۵۲ سال ٚ مئن سۊ ته نام آرتميس، ملوان ؤ بایندر پيشنهاد بدأده کي اۊشان ٚ جه ملوان انتخاب بۊبؤسته ؤ أ تيم ٚ نام بۊبؤست ملوان نیرۊی دريايي بندر پهلوي. بعد أنکي انقلاب رؤخ بدأ ؤ شأر دۊورادئه خۊ قبلي نام یأني أنزلي-أ بدست باورده ملوان ٚ رسمي نام ني تغيير بۊگۊد ؤ بۊبؤست ملوان نيرۊی دریايي بندر أنزلي.[۲][۳]

ملوان ۱۳۵۲ ٚ سال ٚ جه همه‌ته ايران ٚ ليگان ٚ مئن ايسابۊ تا أنکي ۱۳۷۵ ٚ سال ٚ دۊرۊن أول وار بکفته بيجير. ملوان ۱۳۷۸ ٚ سال ايواردئه بکفته ؤ هنده ۱۳۸۱ ٚ سال سوؤمين دفأ بکفته. ملوان هر سه سفره واگردسته بۊجؤر أما ۱۳۹۵ ٚ سال ٚ مئن خۊ چائارؤمين سۊقۊطه تجرؤبه بۊکۊده ؤ تا هأسأم کرأ ليگ ٚ يک ٚ مئن تۊپ زنه.[۴]

تۊمام ٚ أ تفاسير ٚ أمرأ ملوان بتانسته خؤب کارنامه‌اي خؤره چاکۊنه. ملوان تا ۱۳۸۰ ٚ سال ایران ٚ بئترين شأرستاني تيم بۊ. ألبت بعدن سپاهان ؤ فولاد خوزستان ملوانأ ببردده رؤتبه‌ی سوؤم.

أما هنده ملوان أ گۊلازان ٚ أمرأ: تخت جمشيد ٚ جام ٚ بئترين شأرستاني تيم، سۊ‌ته قهرماني جام حذفی مئن، سه‌تا نایب قهرماني جام حذفي مئن، دۊ وار حۊضۊر آسيا باشگايان ٚ جام ٚ مئن به عنوان ايران ٚ نماينده ؤ... هسأ ني ايران ٚ باشگايان ٚ مياني خۊ جاجيگايه دأره.

هسأ ملوان جغرز پيله سالان ٚ فۊتبال ٚ تيم، فۊتبال ٚ مدارس ٚ مئن ؤ نؤنهالان ؤ نؤجوانان ؤ جوانان ؤ اؤميد ٚ رده'ن ٚ ميانم تيم دأره. علاوه بر أشأن قایقرانی، بسکتبال ؤ بؤکس ٚ مئنم فعاليت کۊداندره ؤ هأتؤ خانمان ٚ وأسي ني قايقراني، فۊتسال ؤ فۊتبال ٚ مئن تيم داري کۊنه. ويشتر جه ۶۰۰ته جوانم أنزلي دۊرۊن أ تيمان ٚ مئن ايساده.[۵]

ملوان ٚ گۊلازان[دچينواچين]

 • ۱۳۴۸ : باشگاه راه دکفته
 • ۱۳۵۱ : وارد لیگ دسته اول ایران ببوسته ( جام تخت جمشید )
 • ۱۳۵۲ : بخترین تیم شهرستانی ایران ببوسته در جام تخت جمشید با کسب مقام پنجم ، مقام دوم در جام عمران منطقه ای پاکستان
 • ۱۳۵۳ : مقام ششم در جام تخت جمشید کسب بوگود، عزیز اسپندار با ۱۰ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۵۴ : مقام هفتم در جام تخت جمشید بدست باورده
 • ۱۳۵۵ : بخترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید ( مقام هفتم ) ، قهرمان اولین دوره جام حذفی ایران با پیروزی ۴ بر یک مقابل تراکتورسازی تبریز
 • ۱۳۵۶ : بخترین تیم شهرستانی ایران در جام تخت جمشید با کسب مقام سوم ، عزیز اسپندار با ۱۶ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۵۷ : مقام ششم در جام تخت جمشیده بدست باورده
 • ۱۳۶۰ : مقام سوم در جام وحدت با شرکت تیمهای سوریه، الجزایر، استقلال، پیروزی و امیدهای ارتش ایران
 • ۱۳۶۵ : قهرمان جام حذفی ببوسته با غلبه ۲ بر ۱ بر تیم خیبر خرم آباد - قهرمان گروه مقدماتی جام باشگاههای آسیا ببوسته در سریلانکا ( سال ۱۹۸۷ میلادی )

در دور مقدماتی أ موسابقات در سریلانکا، تیم ملوان در طی ۳ مسابقه 21 تا گل بزه و فقط ایته گل بخورده به مقام اول گروه برسه .

 • ملوان ۷ - بانک پاکستان ۰ ( قایقران ۳ گل ، محمدیان ، احمدزاده ، اسپندار ، قنبرنژاد)
 • ملوان ۱ - ساندرز سیلان ۱ ( قایقران)
 • ملوان ۱۲ - مالدیو ۰ ( قایقران ۴ گل - احمدزاده ۳ گل - اسپندار ۲ گل - محمدیان - دلخوش - قنبرنژاد)
 • ۱۳۶۶ : نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۱ بر ۰ در تک بازی انجام ببوسته در تئران در مقابل تیم پرسپولیس
 • ۱۳۶۷ : نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۵ بر ۳ در دو بازی رفت ( پیروزی ۳ بر ۱ ) و برگشت ( شکست ۴ بر ۰ ) در مقابل شاهین اهواز
 • ۱۳۶۸ : بخترین تیم شهرستانی ایران با کسب مقام سوم در لیگ ، احمدزاده با ۱۶ گل زده آقای گل ببوسته
 • ۱۳۶۹ : قهرمان جام حذفی با پیروزی ۶ بر ۵ در مقابل استقلال تئران در تک بازی انجام شده در تئران - از مسابقات آسیایی ( ۱۹۹۲ ) با دو تساوی ۱-۱ و ۰-۰ حذفا بوسته در مقابل الرمثه اردن
 • ۱۳۷۰ : مقام چهارم لیگ ، نایب قهرمان جام حذفی با شکست ۲ بر ۱ مقابل پرسپولیس در تک بازی انجام شده در تئران
 • ۱۳۷۱ : مقام چهاردهم لیگ
 • ۱۳۷۲ : مقام سیزدهم لیگ
 • ۱۳۷۳ : مقام هفتم لیگ
 • ۱۳۷۴ : مقام دوازدهم لیگ
 • ۱۳۷۵ : مقام چهاردهم لیگ و سقوط به دسته دوم
 • ۱۳۷۶ : قهرمان دسته دوم و صعود به لیگ
 • ۱۳۷۷ : مقام سیزدهم لیگ
 • ۱۳۷۸ : سقوط به دسته دوم
 • ۱۳۷۹ : مقام دهم لیگ حرفه ای
 • ۱۳۸۰ : مقام دوازدهم لیگ حرفه ای
 • فصل ۸۱ الی ۸۲ لیگ حرفه ای : مقام چهاردهم و سقوط به دسته اول
 • فصل ۸۲ الی ۸۳ : نایب قهرمان دسته اول و صعود به لیگ حرفه ای ، نماینده ایران در مسابقات المپیک آسیاو آفریقا ببوسته
 • فصل ۸۳ الی ۸۴ : مقام هفتم لیگ و کسب عنوان پدیده لیگ حرفه ای به خودش اختصاص بدا
 • فصل ۸۴ الی ۸۵ : مقام یازدهم لیگ حرفه ای
 • فصل ۸۵ الی ۸۶ : حضور در لیگ حرفه ای
 • فصل 89 الی 90 : مقام هشتم لیگ حرفه ای و نایب قهرمانی جام حذفی

سربس[دچينواچين]

 1. malavan.ir|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}
 2. |نویسنده = |نشانی=https://web.archive.org/web/20210423102350/http://anzaliclub.ir/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86/ |عنوان=بهمن صالح نیا | ناشر = |تاریخ =۱۲ اسفند ۱۳۹۱ |تاریخ بازبینی=}}
 3. یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://www.freezepage.com/1463689931YPMNVPAIGT |عنوان=به مناسبت تولد بهمن صالح نیا | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}
 4. |نشانی =http://www.varzesh3.com/news/1325286/سیاه-جامگان-2-ملوان-0؛-خداحافظ-قوی-سپید%7Cعنوان =سیاه جامگان 2 - ملوان 0؛ خداحافظ قوی سپید|ناشر =ورزش سه|تاریخ = ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵}}
 5. همشهری آنلاین آشنایی با ملوان|date=اکتبر ۲۰۱۹ |bot=InternetArchiveBot}}