ليۊنل مسي

Wikipedia جي

ليۊنل مئسي ايتأ بازيکۊن آرژانتین ايسه که پاری سن-ژرمن مئن بازي کۊنئه. مۊردیم أ بازيکۊن-ه بئترين بازیکۊن دأنن. اۊن هف تأ زرين لپپه(ballon d'Or) دأرئه یؤ أن ٚ پيلله ترين همتا کریستیانو رونالد‌و ايسه.بعضی از صاحب نظران گید او پیله ترین بازیکن تاریخ ایسه.

مسی جام جهانی 2022 قطر میان