پرش به محتوا

کؤنه اينگيليسي زوان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن قدیمی اینگیلیسی أجي)
اينگيليسي
کؤنه اينگيليسي نيويشته
کلي اطلاعات
بۊمي نامÆnglisċ، Englisċ
بومي جيگایانبريتانيا جزيره‌ئن
زوان ٚ درزا • هيندۊاۊرۊپايي
 • جرمني
 • خۊرخۊسي جرمني
 • آنگلؤ-فريسي
 • آنگلي
 • کؤنه اينگيليسي
أولي گۊنه‌ئن • بۊنه هيندۊاۊرۊپايي
 • بۊنه جرمني
لئجه‌ئنکنتي
مرسيايي
نؤرثامبريايي
خۊرخۊسي ساکسؤني
نيويشتن ٚ سيستمرۊني خط، بأزۊن لاتين ٚ خط
زوان ٚ کؤدان
ايزؤ ۱–۶۳۹ang
ايزؤ ۲–۶۳۹ang
ايزؤ ۳–۶۳۹ango
گلاتؤلؤگolde1238


کؤنه اينگيليسي (Ænglisc) یا آنگلؤساکسؤن، أولي گۊنه اينگيليسي زوان ٚ جه بۊ کي اينگيليس ٚ مردۊم ۴۵۰ تا ۱۱۰۰ ميلادي سالان ٚ مئن اۊن ٚ أمرأ گب زئدي. کؤنه اينگيليسي، نؤ اينگيليسي أمرأ پۊر فرخ دأره. کؤنه اينگيليسي، آلماني زوان-أ مأنستي ؤ اۊن ٚ واجه‌ئن ؤ دستۊر جرمني زوانان ٚ أمرأ نيزيکي دأشتي. أ زوان گلف گلف مئني اينگيليسي زوان-أ تبديل بۊبؤست.

اينگيليسي زوان ٚ تاريخ-أ سۊته دؤره مئن تخسيم کۊنئده:

  • کؤنه اينگيليسي ميلادي هفتؤمي قرن ٚ جه تا حۊدۊد ۱۱۰۰؛
  • مئني اينگيليسي ۱۱۰۰ تا ۱۴۵۰-۱۵۰۰ ميلادي سالان ٚ جه؛
  • نؤ اينگيليسي ۱۵۰۰ ميلادي جه تا هأسأ.
کؤنه اينگيليسي متن ٚ نۊمۊنه

سربس[دچينواچين]