قدیمˇ اسکاندیناوی زوان

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

قدیمˇ اسکاندیناوی زوان، یکته زوانه آلمانی زوانؤنˇ جی کی اسکاندیناوی مردوم اونˇ همره گب زئن.