شيپراگه

Wikipedia جي

شيپراگه (Šiprage, Шипраге) يته رۊستاٰى بؤسني ؤ هرزگؤوينˇ دل گه کؤتؤر وارؤشˇ ميئن واقع بۊبؤ. اي رۊستا ۹۵۲ نفر جمعيت دأنه. [۱][۲]

جمعیت[دچينواچين]

سال 1921. 1931. 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2013.
جمعیت 999 5.098 1.774 7.764 828 822 1.183 952 788

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.kartabih.com/
  2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Šiprage (List karte 1:25.000, Izohipse na 10 m). Vojnogeografski institut, Beograd / Military Geographical Institute, Ed. (1962): Šiprage (map sheet 1: 25.000, Contour lines at 10 m). Military Geographical Institute, Belgrade.

بيرۊني خالؤن[دچينواچين]