سؤمبررؤ

Wikipedia جي
مکزيکي أسب‌سواران گۊآدلاخارا ايالت ٚ مئن
سؤمبررؤيي کي آمريکا رييس جؤمۊر، هری ترومن دۊکۊدي

سؤمبررؤ (ايسپانيايي زوؤن ٚ مئن: Sombrero) ايته نوع گاب‌چراني کۊلا ايسه کي ايته بخش جه مکزیک ؤ آمريکا مردۊم ٚ سۊنتي ليواس ايسه.[۱] أ کۊلا ايته بخش جه مارياچي نوازنده‌ئن ٚ مخصۊص ٚ ليواس ني ايسه. أ کۊلا باخي سامانان ٚ مئن، فيليپين ٚ مأنستن کي ايته جه ايسپانيا داميشک ٚ مستعمره‌ئن بۊ رایج ايسه.

سربس[دچينواچين]