پرش به محتوا

مارياچي

Wikipedia جي

ماریاچي ىا اِل ماریاچي (ايسپانيايي زوؤن ٚ مئن: Mariachi) ايته نؤع مزقان ٚ جرگه ايسه کي جه چن‌ته نوازنده، مۊختلف سازان ٚ أمرأ تشکيل بۊبؤسته. أ نؤع مکزیک ؤ آمريکا سۊننتي مزقانان ٚ جه ايسه ؤ آمريکا کشور ٚ نسا ايالتان ٚ مئن، نیۊمکزيکؤ، میامي، کاليفؤرنيا، آريزؤنا ؤ تگزاس ٚ مئن رائجه ؤ اۊن ٚ پیدایش هأ منطقه جه بۊ ولي هأسأ نسايي آمریکا ؤ مرکزي آمريکا ويشتر ٚ مناطق ٚ دۊرۊن رائج ايسه ؤ اۊن ٚ جه استقبال به. أ جرگه‌ئن مۊختلف مراسمان ٚ دۊرۊن فستیوال، عید، عرۊسي، زنخازي ؤ تولد ٚ مأنستن ايجرا کۊنئده.

ماریاچیان أوائل فقط گيتار و ويالون زئيد ولي گلف گلف باخي سازان ٚ زئن-أ ني یاد بيگيتد ؤ هأسأ خۊشان ٚ ايجرايان ٚ دۊرۊن ويشتر سازان ٚ جه استفاده کۊنئده.[۱]

مارياچي نوازنده‌ئن مکزیک ٚ گۊآدلاخارا ایالت ٚ مئن

سربس[دچينواچين]