زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن زنأکؤنˇ جهاني رۊز أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Frauentag 1914 Heraus mit dem Frauenwahlrecht.jpg
زناکؤنˇ بین‌المللي رۊزˇ آلماني پۊستر ۱۹۱۴ مارس ما ۸

زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز گه دأميشکؤن کارگر زنأکؤنˇ بین‌المللي رۊز دۊخؤندن رۊزي ايسه گه هر سال مارس ما ۸ زنأکؤنˇ ويسين دۊنيا ميئن پۊر پۊر سۊر ؤ جشن گينن. اي رۊزˇ مراسمؤنˇ تمرکۊز زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ جي دفاع گۊدن ؤ قدردؤني ؤ عشق به زن ؤ مؤعرفيˇ ايشؤنˇ به دس بأرده'ن ؤ فعاليتؤن؛ ايقتصادي ؤ سياسي ؤ ايجتماعي زمينه'نˇ ميئن ايسه.[۱]

اي رۊز أول سر به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد؛ آمريکا ؤ آلمان ؤ خۊرتؤيي اۊرۊپا سؤسياليستي حئزبؤنˇ ميئن سرأيته. أمما ده کم-کمى فرهنگؤنˇ ميئن جادکته.[۲][۳] اي رۊز بعضي منطقه'نˇ ميئن خۊ سياسي رنگ ؤ بؤ چيکأدأ ؤ به يته مۊناسبت مردأکؤنˇ ويسين تبديلأ بؤ گه خۊشؤنˇ عشقه زنأکؤنه نۊشؤن بدن ؤ تلفيقي بۊبؤ ؤ مأرˇ رۊز ؤ ولنتاينˇ رۊزˇ جي. بااينحال ديگري منطقه'نˇ ميئن، اۊ سياسي أصل ؤ اۊ حۊقۊقي بشري زمينه گه ايجؤنأبۊ مللˇ سازمان تعيين بؤده قۊوتˇ أمرأ ايجرا بۊنه ؤ زنأکؤنˇ مۊبارزاتˇ جي دۊنيا ميئن شناق به أرمغان أبئنه. مللˇ سازمانأني ۱۹۷۷ سالˇ جي اي رۊزه به عۊنوانˇ "زنأکؤنˇ حۊقۊقˇ رۊز ؤ بين المللي صۊلح" به رسميت شناسنه.

شؤخۊس گۊل يا أبريشمˇ گۊل، ايتاليا ؤ رۊسیه ميئن زنأکؤنˇ جشنˇ رۊزˇ نماد ايسه.[۴] نۊقره-اي آکاسيا هم اي رۊزˇ نۊشؤن ايسه.

أولي مراسم ۱۹۰۹ سالˇ ميئن به عۊنوان يته سؤسياليستي سياسي رۊيداد برگۊزارأبؤ. اي مراسم حاصلˇ تلفيقˇ چندته کشورˇ فرهنگ ؤ خؤصۊصن خۊرتؤ بۊلۊکˇ اۊرۊپايي کشورؤن بۊ.[۵] اي رۊزه ۱۹۱۷ سالˇ ميئن شؤروري يته ملي مؤناسبت اعلام بؤده ؤ اين دئباخي همساده کشورؤنه سرايت بؤده. ألنى خيلي أز خۊرتؤيي کشورؤن اي رۊزه جشن گينن.

گالري[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. "UN WomenWatch: International Women's Day – History".
  2. Temma Kaplan, "On the Socialist Origins of International Women's Day", Feminist Studies, 11/1 (Spring, 1985)
  3. History of International Women's Day، United Nations.
  4. Women's day in Italy | Italy
  5. Rochelle Goldberg Ruthchild, "From West to East: International Women’s Day, the First Decade”, Aspasia: The International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, vol. 6 (2012): 1-24.