رشکان دژ

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


رشکان دژ

ا دژ جیگا در شومال شرقی ری در فاصلیه میان گلسیرین کارخانه و سیمان کارخانه قرار بیگیته . در منابع تاریخی بومو که ری در اشکانیان عهد پایتخت بو و ایسمه «ارشکیه» دیشتی و دژ عظیم « رشکان » مخفف ببوستیه « ارشکان » ایسه که منسوب به « ارشک » ایسه و چون سلطنت پارتی بونیانگذار ارشک نام دیشتی بقیه پادشاهان ا سلسله جهت افتخار گودن ا کلمه ارشکا به خوشانه ایسم ایضافا گودیدی. از ا محل آثار و اسباب و وسایل جنگی زیادی بدست بومو که در ایران باستان موزه موجود ایسه.