حاجی بکنده

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ا دهستان دارای 16 تا آبادی به شرح زير ایسه و اونه مركز حاجی بكنده روستا ایسه.


حاجی بکنده

امير بكنده

امين آباد

باغ امير بكنده

بلسكله امام جمعه

پير علی ده

تازه آباد جيركويه

چپرپرد

چپرپرد زمان

چوكده

حاجی بكنده

سرخشكی

سياه اسطلخ

سقط الملك

شهرستان

تالش محله

گيلوا محله

P167.JPG
حاجی بکنده دهستان روستاهان

امير بكنده، امين آباد، باغ امير بكنده، بلسكله امام جمعه، پير علی ده، تازه آباد جيركويه، چپرپرد ، چپرپرد زمان، چوكده ، حاجی بكنده، سرخشكی، سياه اسطلخ ، سقط الملك، شهرستان، تالش محله ، گيلوا محله.

رشت شهرستان خشکبیجار بخش دهستانان

حاجی بکنده دهستان، نوشر دهستان.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه