باقلاقاتوق

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن باقلا قاتق أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

باقلاقاتوق

شا گفتن باقلاقاتق یا (باقالاخوروش) معروفترین و خوشمزه ترین خوروش گیلان ایسه و خیلی هم طرفدار دره. محاله اسمی از غذاهای گیلانی بایه ولی اونه مین باقلاقاتوق دینه بی .

البته امروزه روز خوره انواع و اقسامی پیدا گوده ولی از قدیمان اَ خوروشه با پاچ باقلا چاگودیدی کی الن هم هتویه. پاچ باقلا (یا بقول گفتنی باقلای پا کوتا) خیلی شبیه لوبیا سبز ئیسه. تا جایی که اما دانیم فقط در امی استان سر سبز گیلان اون هم در دو فصل وهار و پییز بعمل آیه.

فاىل:Ba222.jpg
باقلا قاتوق

پاچ باقلا دوتا پوست داره یعنی اگه خودتان از سر زمین بینید یا از بازار فَگیرید دوپوسته ایسه باید اونو هر دوتا پوسته ویچینید البته خوابارفروشان ورجه اگه فگیرید اوشان خودشان اونه پوست اوله گیرده چون خیلی جاگیره .

معمولا دوکان داران و کاسبان یا حتی خود محلیان پاچ باقلایه پوست اوله گیرده بعد خوب خوشکه کونده نهده برای فصلان دیگه از اون استفاده کونده.

البته الان که علم پیشرفت بوگود انواع و اقسام یخچال و فریزر بمو به خانه مردم . مردم پاچ باقلا ی هر دو تا پوست کنده دوکونیدی پلاستک فریزر مین نهیدی یخچال یا فریزر. جالبه که طرز تهیه ا خورش معروف خوشمزه و پر طرفدار گیلانی بسیار بسیار سادیه ولی امرا یادا نشه که هر کاری فوت و فن خودشه داره.

طرز چَگودن باقلاقاتوق

بعد از این که پاچ باقلایه هر دوتا پوست بکندیمی خوب شوریمی . (اگه شیمی دیل بخواست بستگی به مزاج خودتان داره ایته یا دوتا سیر کوچک پوست کنیدی خوب ریزه کونیدی پاچ باقلا امرا قاطی کونیدی) خوب اوشانه دکونیدی تیان مئَن همراه با ای زره روغن یا برای این که اونه طعم بهتر ببه از کره استفاده کونیم . گیلانن معمولا از گمج(ظرفی ایسه سفالی و لعاب بده) استفاده کونیدی چون عمل اوریش در گمج خیلی بختره و خوشمزه تر. بعد ایبچه زرد چوبه اونه اضافه کونید حالا نهید روی حرارت تا ایبچه ده سرخه به .

الان کم کم به اون اب اضافا کونیم هنقد کی آب پاچ باقلایه بسرا ده نهیم خوب بجوشه البته ملایم باید مراقب ببید که باقلا له نبه.تقریبا ده اخرای کار ایته مرغانه دشکنیم اونه مین یکم نمک و گرمالت هم اضافه کونیم . به همین سادگی ا خورش محلی معمولا با کته زیتون پرورده و اشپل ماهی بسیار بسیار خوشمزه تره به.