اشلسویگ-هولشتاین

Wikipedia جي
اشلسويگ-هولشتاین پرچم
اشلسویگ-هولشتاین
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
مردۊم
زوانآلماني زوؤن


اشلسویگ-هولشتاین (به آلمانی زوؤن: Schleswig-Holstein) ايتأ جه شانزده ایالات آلمان ايسه. أ ایالت مرکز و پيله‌ترین شهر، شهر کیل ايسه.[۱]

فرهنگ[دچينواچين]

ايتأ هوايي تاتايي جه قلعه گلوکسبورگ کي ايتأ کاخ-مۊزه‌ شهر گلوکسبورگ، ایالت اشلسویگ-هولشتاین ‌مئن ايسه.

ایالت اشلسویگ-هولشتاین فرهنگ ترکيبي جه فرهنگان آلماني و دانمارکي ايسه و أ ایالت مئن ۵۰ هزار نفر ماري زوان دانمارکي ايسه.

مۊهم شهرؤن[دچينواچين]

  1. هیربد فروزان، تاریخ سیاسی-اجتماعی اروپا، صفحه 115.