اتاقور

Wikipedia جي


اتاقور
ايته تاتايي اتاقور ٚ جه
ايته تاتايي اتاقور ٚ جه

کۊللي ايطلاعات

رسمي نام :
کشور : ایران
اۊستان : گيلان
شأرستان : لنگؤرۊدˇ شأرستان
بخش : اتاقورˇ بخش
مردۊم
جمعيت ۱،۹۳۸ نفر (۱۳۹۵)[۱]
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
شأر ٚ اطلاعات
شأردار : أحمد کهنسال
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۳


اتاقور ايته جه گيلانˇ شأران ؤ لنگؤرۊدˇ شأرستان ؤ اتاقورˇ بخشˇ توابع جه ايسه. أ شأر اتاقورˇ بخشˇ مرکز ايسه. اتاقور کلسيا جه کۊمله، خۊرتاوˇ جه أملش ؤ خۊرخۊس ؤ نسا جه سياکل-أ فأرسه.

جمعیت[دچينواچين]

بر اساس ايرانˇ آمارˇ مرکزˇ سرايشماردن، اتاقورˇ جمعيت، ۱۳۹۵ˇ سالˇ دۊرۊن ۱،۹۳۸ نفر-أ فأرسه‌اي.[۲]

سربس[دچينواچين]

  1. https://www.amar.org.ir/english
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}