أندؤنزي

Wikipedia جي
أندؤنزي جؤمۊري بارام
أندؤنزي نخشه

أندؤنزي يا رسمي جۊر ئبه أندؤنزي جؤمۊري (أندؤنزيأئي مئن:Republik Indonesia) يته کيشور هيسه گه خۊرتؤ نسايي آسيا مئن قرار دأره. أندؤنزي يته مجمع‌الجزاير هيسه گه ۱۷،۵۰۸ جزيره ؤ سي ‌يؤ سۊتته (۳۳) اۊستؤن ٚ جي چاگۊده ببه. أندؤنري ۲۷۳ ميلٚيۊن جميئت ٚ أمرأ جئان ٚ چآرؤمي پۊرجميئت کيشور هيسه. اي کيشور ٚ سياسي نيظام، جؤمۊري يؤ مجلس ؤ جؤمۊري رياست ٚ دؤجينان ٚ أمرأ ايسه.

دابؤن ؤ زوؤن[دچينواچين]

اي کيشور ٚ رسمی زوؤن أندؤنزيأئي ؤ اۊن ٚ پۊل ٚ واحد رۊپيه ايسه. اي کيشور ٚ مردۊم جۊرأجۊر اقوام دأره گه اؤشؤن ٚ پۊرجميئت ترینؤن جاوه‌اي کان(۴۰٪) ؤ سۊندانئن (۱۵٪) هيسن.

تاريخ[دچينواچين]

أندؤنزي سۊ قرن ؤ نيم هۊلند ٚ مستأمره بؤ يؤ ايمه دۊوٚوؤمي جهاني جار ٚ پسي خۊ استيقلال-ه اعلام بؤگۊد.

دين ؤ باورؤن[دچينواچين]

۸۶/۱ درصد جه اي کيشور ٚ مردۊم مۊسلمؤن هيسن. ايسلام مۊسلمؤن گٚرنورد بازرگانؤن ٚ توسط أندؤنزي ئبه برسئه. دئبأخي أني مسيحيت، هندۊ يؤ بۊدايي دين ٚ پيرؤ ايسن‌.

جۊغرافي[دچينواچين]

أندؤنزي پيلگي(مساحت) ۱٬۹۱۹٬۴۴۰ مۊربع کيلؤميتر هيسه.

سربس[دچينواچين]

https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia