یوسف اباذری

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
یوسف اباذری (جامعه‌شناس)

یوسف‌علی اباذری کی به یوسف اباذری نؤمی ایسه، یکته ایرانی جامعه‌شناسه کی دانشگاه تهرانˇ جامعه‌شناسی جرگه مئن دانشیار ایسه. اون بیس سال ویشتره کی دانشگاه تهرانˇ مئن درس دأدره. اباذری تاهیسه چندین ته دؤنشی وانیویس مؤنتشر بوده دأنه و پیشتر نی هم ارغنونˇ نویشتنکسؤنˇ شؤرا مئن ایسأ بو و هم نامه علوم اجتماعی سردبیر بو. اون ادبیاتی نظریه و ادبیاتˇ جامعه‌شناسی مئنم تخصص دأنه و چنسفر راجه به روسی فؤرمالیستؤن (میخاییل باختینˇ مورسؤن) و فلسفه اثر، ادبیاتˇ سر، تحقیق بوده دأنه.

کتاب‌شناسی[دچينواچين]

 • خردِ جامعه‌شناسی، یوسف اباذری، ناشر: طرح نو، ۱۳۷۷
 • نیویورک-کابل: نشانه‌شناسی یازده سپتامبر، مؤراد فرهادپور و یوسف اباذری، ناشر: طرح نو، ۱۳۸۰
 • مرگ (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • داستان های عامه پسند (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • نظریه فیلم (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • جهانی شدن (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • فلسفه اخلاق (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • رمانتیسم (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • مبانی نظری مدرنیسم (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • نقد ادبی نو (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • الهیات جدید (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • فلسفه تحلیلی (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • درباره رمان (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • مسائل مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • نوسازی (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • عقلانیت (مجموعه مقالات) ، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • نظریه سیستم ها: (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • مسائل نظری فرهنگ (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • فرهنگ و زندگی روزمره (۱): (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • فرهنگ و زندگی روزمره (۲): (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • روانکاوی (۱) (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • روانکاوی (۲) (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • درباره شعر (مجموعه مقالات)، یک جرگه بنویشته‌کس، ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات
 • جشن‌نامه ابوالحسن نجفی، به کوشش امید طبیب‌زاده، ناشر: نیلوفر


باخی خالؤن[دچينواچين]