پرش به محتوا

دانشگاه تهران

Wikipedia جي

دانشگاه تهران بوزورگ ترین دانشگاه ایران و تهران هیسه که تقریبا شنه گوتن که تمامی رشته ان این مین تدریس بونه و بعضی رشته انم هیسن که مخصوص ای دانشگاه هیسن. ای دانشگاه علاوه بر بوزورگی از لحاظ سیاسی هم اهمیت دره. از قدیم الایام هرکس خواسی اعتراضی بوکونه همه دانشگاه در سر تطاهرات گود. دانشگاه تهران از او جمله دانشگاهانی هیسه که در دنیا اینه قبول درن و اساتید برجسته بین الملل این مین تدریس کنن. نماز جمعه تهران هم هر هفته این مین برگزار بونه.