گۊرگان ٚ شأرستان

Wikipedia جي
گۊرگان ٚ شأرستان
ايته تاتايي گۊرگان ٚ شأرستان ٚ جه
ايته تاتايي گۊرگان ٚ شأرستان ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگۊلستان
بخشانمرکزي بخش، بهاران ٚ بخش
شأرانگۊرگان، جلين، سرخنکلاته، قؤرؤق
رسمي نامگۊرگان ٚ شأرستان
مردۊم
جمعيت۴۸۰,۵۴۱ نفر (۱۳۹۵)
مذهبشيعه
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۷


گۊرگان ٚ شأرستان، ايته جه گۊلستان ٚ اۊستان ٚ شأرستانان ايسه ؤ أ اۊستان ٚ خۊرخۊس ٚ مئن قرار بيگيته. أ شأرستان ٚ مرکز ني گۊرگان ٚ شأر ايسه کي گۊلستان ٚ مرکز ايسه.

کيشوري تخسيمان[دچينواچين]

جمعيت[دچينواچين]

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، گۊرگان ٚ شأرستان ٚ جمعيت ۴۸۰,۵۴۱ نفر (۱۵۰,۶۴۹ خانوار) بۊ کي أ تعداد ٚ جه ۲۴۱,۷۰۰ مرداک ؤ ۲۳۸,۸۰۰ زناک ايسد.[۱]

سربس[دچينواچين]

  1. {یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://www.sci.org.ir/SitePages/report_90/koli/population_report.aspx |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (جدول جمعیت و خانوار) | ناشر = مرکز آمار ایران |تاریخ = |تاریخ بازبینی=۵ مه ۲۰۱۳}}