گۊراب زرمئخ ٚ دهستان

Wikipedia جي

گۊراب زرمئخˇ دهستان ايته جه گيلانˇ دهستانان، سۊماسرا شأرستان ؤ ميرزا کۊچي جنگلي بخشˇ مئن ايسه.

جمعيت[دچينواچين]

بر اساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سرايشماردن، أ دهستانˇ جمعيت ۱۵،۶۷۲ نفر (۳،۹۱۹ خانوار) بۊ.[۱]

رۊستایان[دچينواچين]

گوراب زرمیخ دهستان روستاهان

تنیان، پشتیر، سه سار، تطف، مهویزان، ندامان، ولد، میان بر، رفتگی، پشت مخ، چالکسر، پیرسرا، سیاه کوه، سورم.

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}