گب:چشمه آب شورلاكان

Page contents not supported in other languages.
Wikipedia جي

جناب رهنما شیمی دست درد نوکنه. من ننستیم چشمه ی اب شور لاکان میئن نهه. لازم ببوسته که حتما" بشم اویه از نزدیک بیدینم. خودا شیمی پوشت و پناه ببه.--ناخوشی ‏۱۰ اکتبر ۲۰۰۸، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)ناخوشی

آغاز یک گفتگو دربارهٔ چشمه آب شورلاكان

آغاز گفتگو