گبری قلعه

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو


گبری قلعه

شهر ری‌، علایین شهرک

گبری قلعه در شهر ری جنوب شرقی ، علایی شهرک مئن و محلی به هه ایسم واقع ببوسته و از قدیمی بناهان ایسه که اونه قدمت به ۲۰۰۰ سال پیش فارسه. ا قلعه که مساحتی در حدود ۳۰۰۰ متر مربع داره در ساسانیان دوره چاگوده ببوسته. ا قلعه برج و باروئان در طی قرن‌ها به دلیل فرسایش خرابه ببوسته و الانی تنها دیواران دراز و بولنداز خشت و گیل بر جا بمانسته.

پیش از اینقلاب‌، از ا قلعه به عونوان باروت سازی کارخانه ایستفاده بوستی و پس از مرگ اونه صاحب ،ا قلعه در اختیار حضرت عبدالعظیم آستانه قرار بیگیته. چون داخل قلعه قابل ایستفاده نیه و تپه بجوره هم قرار داره الان از اون به عونوان حضرت عبدالعظیم آستان انبار ایستفاده به.