کیت وینسلت

Wikipedia جي

کیت وینسلت
ايته تاتايي کِیت الیزابت وینسْلِت ٚ جه

۲۰۱۷

أصلي نام کِیت الیزابت وینسْلِت
فعاليت ٚ زمينه بازیگر
مليت انگلستانی
بزارۊج ۵ اکتبر ۱۹۷۵
بزاجيگا ردینگ، برکشایر، انگلستان
کار بازیگر
کار گۊدن ٚ سالان ۱۹۹۱–هسأ
همسران ادوارد آبل اسمیت
زاکان ۳

کِیت الیزابت وینسْلِت (اينگيليسي زوؤن: Kate Elizabeth Winslet؛ بزارۊج ۵ اکتبر ۱۹۷۵) ايته انگلستانی بازیگر ايسه. ۲۰۰۹-۲۰۲۱سال ٚ دۊرۊن، تاىم ٚ مجله کیت وینسلت ايته جه ۱۰۰ ته تاثير گۊذار ٚ کسان دۊنىا مئن معرفي بۊکۊده.[۱] [۲] جه أ بازيگر ٚ مأرۊف ٚ فئلمان شأ به تایتانیک، د ریدر، واندر ویل، آواتار ۲، آمونیت، هملت ؤ جود ايشاره کۊدن.

سربس[دچينواچين]